Rzecznik patentowy

  -/1
Ogłoszenie dodał: www.apatent.pl
Opublikowano: 5 lutego 2019 (5 lat temu)
Kategoria
Lokalizacja
Jana III Sobieskiego 11 Katowice

Nasi wykwalifikowani rzecznicy patentowi, realizują dla Państwa kompleksowe usługi z problematyki ochrony własności przemysłowej. fachowe doradztwo oraz pomoc, jaką udziela Państwu nasza kancelaria obejmuje:

  • sporządzanie dokumentacji patentowej i dokonywanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych,
  • przygotowywanie ekspertyz i umów licencyjnych,
  • badania stanu techniki, analiza zdolności patentowej i rejestrowej, badania znaków towarowych,
  • występowanie w imieniu Państwa przed odpwiednimi urzędami,
  • doradztwo prawne.

Opatentowanie dzieła podniesie pozycję Państwa firmy na rynku oraz zapewni ochronę Państwa autorskich metod przed ich przywłaszczeniem.

Sprawdź: rzecznik patentowy